+420 222 245 375
Kontakt

Podávání valproátu v těhotenství

Informace k podávání valproátu

Zde naleznete informaci o aktuálních závěrech evropského hodnocení rizika při podávání valproátu v těhotenství.

Vaproát je schválen k léčbě epilepsie, manických episod u bipolární poruchy a k profylaxi migrény. Použití valproátu v těhotenství představuje zvýšené riziko výskytu vrozených vad u dětí. Kromě toho byly popsány vývojové poruchy a vyšší riziko rozvoje poruch autistického spektra.

Ke stažení jsou zde připraveny následující texty: