Epilepsie

Ne každý, kdo prodělal epileptický záchvat je také epileptik. O epilepsii lze mluvit až tehdy, pokud k záchvatům dochází opakovaně a bez zjistitelné vyvolávající příčiny. Epilepsie jako taková je chronické(tj.dlouhotrvající) onemocnění, a v současné době představuje nejčastější chronické onemocnění u dětí a mládeže.

Syndrom Dravetové

Syndrom Dravetové také uváděný jako Severe Myoclonic Epilepsy of infancy (SMEI) je těžká myoklonická epilepsie kojenců, podmíněná mutací genu pro sodíkový kanál SCN1 popisovaná mnoha autory i jako "katastrofická epilepsie", která má nepříznivý průběh s těžkou mentální retardací a psychickými změnami.

Parkinsonova nemoc

Parkinsonova choroba je chronické neurologické onemocnění pojmenované po Dr. Jamesu Parkinsonovi, londýnském lékaři, který ji roku 1817 jako první popsal. Nemoc je dodnes známa pod původním názvem "paralysis agitans" - česky dle některých pramenů "obrna třaslavá", i když se jedná o pojem zavádějící, protože obrny v pravém slova smyslu nepatří mezi její příznaky.

Bipolární porucha

Bipolární porucha, známá také pod dřívějším názvem manio-depresívní psychóza, je onemocněním mozku při kterém dochází k velkým výkyvům v náladě, vnitřní energii a práceschopnosti. Na rozdíl od normálních výkyvů nálady u zdravých lidí je kolísání nálady u bipolární poruchy neobvykle těžké.

Léčba botulotoxinem

U dospělých se používá botulotoxin k symptomatické léčbě blefarospasmu, cervikální dystonie převážně rotační formy (torticollis spastica) a spasticity horních končetin po cévní mozkové příhodě projevující se flektovaným zápěstím a sevřenou pěstí.