Co je epilepsie?

Ne každý, kdo prodělal epileptický záchvat je také epileptik. O epilepsii lze mluvit až tehdy, pokud k záchvatům dochází opakovaně a bez zjistitelné vyvolávající příčiny. Epilepsie jako taková je chronické(tj.dlouhotrvající) onemocnění a v současné době představuje nejčastější chronické onemocnění u dětí a mládeže.

Další a podrobnější informace Vám na požádání sdělí ošetřující lékař, případně ošetřující lékař nemocného se záchvatovým onemocněním, jste-li jehopříbuzný.