UPOZORNĚNÍ

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení  jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). 

 

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i  zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. 

 

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil (a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom (a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

 

Ano  /  Ne

Vážená paní, pane,

pokud jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění potvrďte následující prohlášení, pokud nikoliv, klikněte zde     

 

Prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky vydávat nebo osoba léčivé přípravky předepisovat.

Kliknutím na možnost ANO jste prohlásil (a), že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění. Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého  zdraví, popřípadě i  zdraví dalších osob.  

 

Pokud máte zájem pokračovat, klikněte zde