PK-Merz® infuzní roztok

Léčivá látka: Amantadinsulfát

 

Indikace:

Intenzívní a počáteční léčba kinetické krize u akutních exacerbací symptomů parkinsonismu. Umožnění dočasného přerušení perorální léčby, ke zvýšení vigility a zlepšení vědomí při stavech bezvědomí (např. jako podpůrná léčba komatózních stavů a stavů s porušeným vědomím různého původu, po kraniocerebrálních poraněních, v případě protrahovaného probouzení po anestézii).