Orfiril® long

Léčivá látka: valproát sodný

 

Indikace:

  • generalizované záchvaty absencí, myoklonické a tonicko-klonické záchvaty
  • fokální a sekundárně generalizované záchvaty
  • ke kombinované léčbě dalších záchvatových forem, jako fokálních záchvatů se simplexní a komplexní symptomatologií, fokálních záchvatů se sekundární generalizací, pokud tyto záchvaty nereagují na jinou antiepileptickou léčbu.
  • léčba manické epizody dospělých pacientů s bipolární poruchou, u nichž není léčba lithiem tolerována nebo je kontraindikována. Pokračování léčby po manické epizodě lze zvážit u pacientů s akutní mánií, kteří odpovídali na léčbu valproátem.

 

Způsob použití:

Retardované minitablety se užívají nerozkousané při jídle nebo nezávisle na jídle, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (1 sklenice vody).