Orfiril® 100mg/ml injekční roztok

Léčivá látka: Valproát sodný

 

Indikace:

Orfiril v injekční formě se používá, pokud z nejrůznějších důvodů nelze podávat valproát sodný perorálně.

  • generalizované záchvaty ve formě absencí, myoklonických a tonicko-klonických záchvatů,
  • fokální a sekundárně generalizované záchvaty,
  • kombinovaná léčba u dalších forem záchvatových onemocnění, jako fokální záchvaty se simplexní a komplexní symptomatologií, a fokální záchvaty se sekundární generalizací, pokud tyto záchvatové formy nereagují na obvyklou antiepileptickou terapii.

 

 

Upozornění: 

K roztoku Orfirilu, resp. k infuzi s Orfirilem  nepřidávat žádná další léčiva.