Luminal® 200mg/ml injekční roztok

Léčivá látka: Fenobarbital

 

Indikace:

Epilepsie (kromě absencí), status epilepticus, stavy psychomotorického neklidu, předoperační příprava, akutní zvládání křečových stavů eklampsie a tetanu.