DIACOMIT®

Léčivá látka: Stiripentol

 

Indikace:

Diacomit je indikován v kombinaci s klobazamem a valproátem jako přídatná léčba refrakterních generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů se závažnou myoklonickou epilepsií v časném dětském věku (SMEI, Dravetové syndrom), u nichž záchvaty nejsou dostatečně kontrolovány při léčbě klobazamem a valproátem.