Veřejně přístupná odborná informační služba

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá z

§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

 

Úplné znění zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů:

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378?text=%C2%A733

 

Kontaktní osoba:

MUDr. Eleonóra Špánitzová

tel. 222 245 375

     

 

Na tuto adresu můžete napsat svůj dotaz nebo nahlásit nežádoucí účinek léku:

 

                                    VPOIS@desitin.cz