Prohlášení o ochraně osobních a dalších údajů

Ochrana veškerých údajů vztahujících se k osobám uživatelů těchto webových stránek je pro společnost Desitin Pharma spol s r.o. („Desitin“) důležitým posláním. Následující prohlášení o ochraně osobních a dalších údajů popisuje, jaké konkrétní údaje se sbírají na webových stránkách a jak se používají. Jsou přitom respektována ustanovení relevantních právních předpisů, a to především zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“).

 

1. Sběr, zpracovávání a používání osobních a dalších údajů

 

1.1 Automaticky sbírané údaje

Jako mnoho jiných společností zaznamenává společnost Desitin všeobecné využívání webových stránek (tzv. performance measurement) tak, (i) aby tyto stránky pro své návštěvníky zlepšovala a přizpůsobovala jejich potřebám, (ii) k účelům průzkumu trhu a (iii) z důvodu umožnění efektivnější obrany před útoky na internetovou infrastrukturu, popř. aby bylo možno takovým útokům předcházet. K výše uvedeným účelům společnost Desitin sbírá, zpracovává a používá během Vaší návštěvy webových stránek následující údaje:

 

  • doména a server, ze kterého používáte Internet,
  • internetová adresa webové stránky, ze které jste se prostřednictvím odkazu dostali na tyto stránky,
  • datum a čas,
  • trvání návštěvy a výběr navštívených webových stránek,
  • přenesený objem dat,
  • adresa internetového protokolu (IP) Vašeho počítače a
  • operační systém a prohlížeč na Vašem počítači.

 

Adresu IP společnost Desitin vymaže do 3 měsíců s výjimkou situace, kdy v souvislosti s IP adresou došlo k útoku na internetovou infrastrukturu; v takovém případě se IP adresa uloží na tak dlouho, jak bude potřebné za účelem umožnění právního postihu či popř. i trestního stíhání.

 

 

1.2 Sběr ostatních osobních údajů

Vaše osobní nebo další údaje sbíráme pouze v případě, pokud nám je z vlastní vůle sdělíte, např. když se u společnosti Desitin zaregistrujete, objednáte si brožury nebo zašlete společnosti Desitin prostřednictvím kontaktního formuláře dotaz. Tato data jsou sbírána, zpracovávána a používána pouze v rozsahu, ve kterém je to nutné pro naplnění konkrétního účelu nebo ve kterém je udělen souhlas (např. k registraci nebo k odpovědi na dotaz). Vaše údaje zůstanou uloženy pouze po takovou dobu, jaká bude nezbytná k dosažení aktuálního účelu, popř. do uplynutí případných zákonných lhůt pro jejich uchovávání. Propojení Vašich údajů s automaticky sebranými přístupovými údaji se neprovádí.

 

 

1.3 Přihlášení do chráněné oblasti webových stránek společnosti Desitin

Na základě pravidel pro regulaci reklamy používaných pro léčivé přípravky je přístup k určitým oblastem webových stránek společnosti Desitin ("chráněná oblast") vyhrazen pouze zdravotnickým odborníkům. 

 

1.4 Předávání údajů třetím osobám

K předání údajů třetím osobám dojde pouze v případě, že jste společnosti Desitin výslovně udělili souhlas nebo pokud je k takovému kroku společnost Desitin povinna ze zákona, z důvodu vykonatelného správního nebo soudního rozhodnutí či pokud je jejich postoupení v případě útoku na internetovou infrastrukturu společnost Desitin nutné za účelem umožnění právního postihu či popř. i trestního stíhání.

 

1.5 Poskytovatelé služeb

Společnost Desitin si vyhrazuje právo používat při sběru, zpracování popř. využívání dat poskytovatele služeb (například může být poskytovatel služby společností Desitin pověřen, aby zaslal vámi požadovaný informační materiál; k tomu musí zasílatelský podnik znát vaše jméno, adresu a konkrétně požadovaný materiál).

 

 

2. Cookies

Některé webové stránky společnosti Desitin používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají na počítači uživatele. Cookies mohou ukládat různé typy dat a napomáhají zpřístupnění dodatečných funkcionalit (tím se webové stránky stávají uživatelsky přívětivějšími, efektivnějšími a bezpečnějšími). Jestliže se cookies používají, neobsahují žádné osobní údaje, pokud jste k tomu neudělili svůj výslovný souhlas (například z důvodů usnadnění přístupu do online oblasti chráněné heslem, kdy díky údajům uloženým v cookie nemusíte znovu zadávat svůj uživatelský identifikátor popř. heslo).

Desitin mimoto používá i tzv. "session cookies", které se automaticky smažou při uzavření prohlížeče.

Samozřejmě můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies společnosti Desitin neukládaly na pevný disk, zvolíte-li si v nastaveních prohlížeče variantu "nepřijímat cookies". Společnost Desitin však upozorňuje, že některé funkce na těchto webových stránkách pak nemusí být k dispozici, jestliže jste zakázali používání cookies.

 

 

3. Změna prohlášení o ochraně osobních a dalších údajů

Desitin si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto prohlášení kdykoliv bez předchozího upozornění a bez udání důvodu v souladu s relevantními právními předpisy, především pak se zákonem č. 101/2000 Sb. Udržujte si prosím z tohoto důvodu pravidelně přehled o obsahu, a tak i o případné aktualizaci tohoto prohlášení.

 

 

4. Důvěrnost e-mailů

Pošlete-li společnosti Desitin e-mail prostřednictvím webových stránek společnosti, přenášejí se všechny údaje šifrovaně.

 

 

5. Práva uživatelů

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., máte nárok na podání informace o zpracování Vašich osobních údajů a také podle ustanovení § 21 totožného zákona máte právo požadovat nápravu, pokud by byla zpracování Vašch osobních údajů ze strany společnosti Desitin bylo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života. Náprava může spočívat zejména v blokování, opravení nebo v likvidaci těchto osobních údajů.

Se žádostí o informace v této věci se laskavě obracejte na následně uvedeného zmocněnce pro ochranu údajů společnosti Desitin.

 

 

6. Zmocněnec pro ochranu údajů

Se žádostí o informace a jinými požadavky, otázkami nebo podněty v souvislosti se sběrem, zpracováním nebo používáním Vašich údajů společností Desitin se prosím obracejte na zmocněnce pro ochranu údajů společnosti Desitin na adrese:

E-mail: maresova@desitin.cz           

 

 

7. Doložka o autorských právech

Copyright © Desitin Pharma spol. s r.o. 2011.

Všechna práva vyhrazena.