Historie

Firma Desitin vznikla v r.1919 v Berlíně. Její první specialitou byla mast Desitin, která proslavila firmu již v předválečném období a úspěšně se vyrábí dodnes. Po roce 1945 firma přesídlila do Hamburgu a postupně se zaměřila na výrobu léčiv ovlivňujících poruchy CNS, především antiepileptik. V této oblasti se výzkumnému oddělení firmy podařilo realizovat řadu inovací a zlepšení lékových forem antiepileptik, které významně přispěly ke zkvalitnění antiepileptické terapie (parenterální a sustained release formy)