Výzkum a vývoj

 

V dalším textu najdete relevantní informace, týkající se našich aktivit v oblasti klinického vývoje. My jsme u Desitinu pyšní na to, že jsme v uplynulých desetiletích vyvíjeli celosvětové novinky, které znamenají pro lékaře a pacienty podstatná zlepšení a ulehčení v medikamentózní léčbě a dnes již patři ke standardu. Tyto inovace, které byly a jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s předními experty a lékařskými centry, jsou základem našeho úspěchu a reputace u zdravotnického personálu, lékárníků, pacientů a jiných pracovníků z oblasti farmaceutického průmyslu. Seznam našich nejdůležitějších inovací najdete v kapitole Inovace.

 

Kromě našich expertiz z oblasti vývoje produktů je provádění klinických studií nezbytným krokem na cestě léku k lékaři a pacientovi. Desitin má rozsáhlé zkušenosti z oblasti provádění klinických studií fáze I, III a IV.

V klinickém vývoji podléhají všechny inovace rozsáhlému testování podle nejnovějších standardů. Naše práce je zaměřena na epilepsii a Parkinsonovu nemoc.  Kromě studií biologické dostupnosti  a studia interakcí se koncentrujeme na na multicentrické studie účinnosti a snášenlivosti našich léků. Při těchto aktivitách úzce spolupracujeme s renomovanými nemocnicemi a výzkumnými pracovišti.

 

Některé z našich nejdůležitějších projektů jsou prezentovány níže.

V současné době probíhají 2 bioekvivalenční studie fáze I s inovativní orální lékovou formou antiepileptika nové generace, které budou záhy ukončeny. Ve spolupráci s celkem 11 německými nemocnicemi, které se specializují na léčbu Parkinsonovy choroby byla před nedávnem zahájena otevřená, kontrolovaná, randomizovaná  studie paralelních skupin, fáze III s přípravkem Clarium® , účinná látka piribedil (neergotaminový dopaminový agonista,) PiViiCog-PD-Studie. U 76 pacientů bude v této studii sledován vliv piribedilu na kognici a bdělost ve srovnání s jinými neergotaminovými dopaminovými agonisty.

Kromě toho budou prováděny otevřené,  neintervenční,  postmarketingové studie (NIS) ke kontinuálnímu sledování snášenlivosti a bezpečnosti. V roce 2009 byly ukončeny 2 NIS-projekty s přípravkem Clarium®.  Od června 2009 probíhá další NIS s neergotaminovým dopaminovým agonistou Clarium®. Cílem této NIS je získat dlouhodobá data ohledně snášenlivosti a změn parkinsonské symptomatiky během léčby přípravekem Clarium®, zvláště s ohledem na aspekty kvality života a spokojenosti s léčbou. U indikace epilepsie byla zahájena v roce 2010 NIS s retardovanou formou přípravku Apydan®extent, který  vyvinul  Desitin (účinná látka oxkarbazepin). Také zde by měla být získána dlouhodobá data k bezpečnosti a účinnosti léčby po převedení z jiné terapie nebo u nově nasazené léčby.

 

Souhrn podstatných parametrů jmenovaných studií je k nalezení a volně přístupný na internetu v databázi studií: clinicaltrials.gov/ct2/home