Desitin – evropská CNS síla

Desitin koncentruje svoje marketingové aktivity na evropský kontinent. V mnoha zemích - klíčové země jsou ve Skandinávii, střední a východní Evropě a rovněž i Švýcarsko - je reprezentován vlastním prodejním týmem, zatímco v jiných zemích jsou Desitin produkty distribuovány na základě partnerských nebo licenčních vztahů.

Toto se projevuje v podílu na obratu, kde z celkového objemu 109 mil. € v roce 2017/18 hlavní část pochází z Evropy.