Dostupnost produktů v jednotlivých zemích

 

Tři účinné látky hrají hlavní roli ve vlastním vývoji léků pro léčbu epilepsie:

kyselina valproová, karbamazepin a oxkarbazepin, modernější alternativa karbamazepinu