Co je to parkinsonský syndrom?

Vedle Parkinsonovy choroby existují také tzv. sekundární parkinsonské syndromy. Projevují se podobnými příznaky jako Parkinsonova choroba, ale příčina onemocnění je jiná. Například některé léky ovlivňují metabolismus dopaminu a jejich dlouhodobé používání může vyvolávat příznaky parkinsonismu.

Hypokineticko-rigidní (parkinsonský) syndrom podle příčiny:

 

idiopatická Parkinsonova nemoc
Symptomatický (sekundární) parkinsonský syndrom

 • polékový
 • aterosklerotický
 • vaskulární, při multiinfarktové encefalopatii)
 • toxický
 • traumatický
 • postencefalitický (encephalitis lethargica)
 • neoplastický
 • při normotenzním hydrocefalu

 

Jiná degenerativní onemocnění nervového systému (Parkinson+)

 • multisystémová atrofieprogresívní supranukleární obrna
 • Alzhemierova nemoc
 • Kortikobazální degenerace
 • nemoc s difusními Lewyho tělísky
 • Palidonigrální degenerace
 • Westphalova forma Huntingtonovy nemoci