Průběh

 

Nejdříve se rozlišuje mezi migrénou  „s“ a nebo „bez“ tzv. aury. Pod pojmem aura se rozumí neurologické symptomy, které se vyskytují bezprostředně před nebo na začátku bolestí hlavy. Většina pacientů má migrénu bez aury, zhruba třetina pacientů hovoří o auře s neurologickým (postihujícími nervy) podrážděním nebo poruchou. Jedná se většinou o optické příznaky jako záblesky světla, mihotání nebo šmouhy klikatých čar (tzv. fortifikace), které mohou porušit vidění a přetrvávají 30 až 60 minut. Pravidelně jsou pak následovány migrenózními bolestmi hlavy.