Příčina migrény

 

Bolesti typické pro migrénu jsou zprostředkovány hlavovým nervem Nervus trigeminus. Hlavním jevem při aktivaci tohoto hlavového nervu a výsledná bolest je zánětlivá reakce v oblasti tohoto nervu (neurogenní zánět), jejíž původ se v současnosti opírá o dvě teorie. Jedna předpokládá, že migréna je způsobena poruchou nervových buněk samotných (=neurogenní). Ve druhé jsou příčinou defekty cév, které tento nerv zásobují krví (vaskulární příčina). Obě teorie jsou podpořeny vědeckými důkazy, a proto je obecně přijímáno, že migréna je neurovaskulárního původu.