Kdo onemocní...

Migréna se vyskytuje častěji jako familiární onemocnění, děti z rodin, kde rodič trpí migrénou, mají 1,5 až 4x vyšší pravděpodobnost tohoto onemocnění. Studie na dvojčatech také ukázaly, že polovina individuálního rizika migrény je dána životními podmínkami a druhá polovina je určována genetickými faktory.

První výskyt migrény je většinou u mladistvých. Nejvyšší prevalence ( =  četnost onemocnění) je ve věku mezi 40 a 45 roky a se zvyšujícím věkem se opět snižuje. U žen je cca 20% pravděpodobnost výskytu oproti mužům s cca 7%.