Příčinou vzniku blefarospasmu je podráždění některé z větví trojklaného nervu (nervus trigeminus).

Blefarosmasmus může být také způsoben podrážděním obličejového nervu (nervus facialis), tato situace je však poměrně vzácná.

Toto onemocnění však často vzniká jako důsledek zasažení oka infekcí nebo jako reakce na cizí těleso v oku nebo některá neurologická onemocnění.