Epilepsie-Lexikon

Epilepsie od A do Z – jak lépe porozumět lékařským odborným výrazům.

 

Využijte praktický lexikon ať již pro Vaši návštěvu u lékaře nebo pro lepší pochopení příbalové informace.

 

Hesla jsou stručně a snadno pochopitelně vysvětlena. Naleznete zde lékařské termíny, s nimiž se v souvislosti s epilepsií můžete setkat.

 

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

 

 

A

 

Absence

Nepřítomnost (z francouzštiny), u epilepsie krátce trvající porucha vědomí, která není provázena pádem.

 

Agitace (Agitovanost)

Pohybový neklid. Často bývá důsledkem silného vzrušení, provází delirium a další psychické poruchy.

 

Agranulocytóza

Snížený počet bílých krvinek (viz též Leukopenie).

 

Akineze (Akinézie)

Nepohyblivost. Porucha zahájení pohybů kosterního svalstva nebo některých svalů. Vyskytuje se u některých neurologických onemocnění jako vyšší stupeň snížené hybnosti (viz hypokineze).

 

Amenorea

Vynechání menstruačního krvácení u ženy v období pohlavní zralosti a plodnosti.

 

Amnesie

Výpadek paměti

 

Angioedém

Otok tkání na různých místech organismu.

 

Antiepileptikum/Antikonvulzívum

Lék proti křečím a epileptickým záchvatům.

 

Apatie

Lhostejnost

 

Artralgie

Bolest kloubů

 

Asystolie

Srdeční zástava, projevuje se bezvědomím, nehmatným pulzem, zástavou dýchání.

 

Ataktická porucha/Ataxie

Porucha koordinace pohybů

 

Aura

Specifické pocity (smyslové vjemy) nemocného, které znamenají předzvěst záchvatu, jsou již úvodní fází záchvatu. Může jít o vjemy zrakové, sluchové nebo čichové.

 

nahoru

 

B

 

Bradykardie

Zpomalení srdeční činnosti – pomalejší pulz.

 

Bronchitida, chronická

Déle trvající zánět dýchacích cest (bronchů) s kašlem a zvýšenou produkcí hlenu.

 

Benigní

Nezhoubný. Užívá se k označení takového onemocnění nebo jeho průběhu, které nevede k těžšímu poškození organismu a které má popřípadě tendenci k vyléčení.

 

Betablokátory

Léky, které tlumí některé funkce sympatického nervového systému, zejména jeho účinek na srdce a krevní oběh.

 

 

C

 

Cerbrální

Mozkový

 

CNS

Centrální nervový systém

 

CT

Počítačová tomografie, radiologická vyšetřovací metoda využívající rentgenové záření a zobrazující řezy tělem.

 

 

D

 

Demence

Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností.

 

Diabetická neuropatie

Poškození periferních nervů v důsledku cukrovky, nejtypičtější výskyt je na dolních končetinách, často s bolestmi, sníženou citlivostí, mravenčením, brněním nebo pálením.

 

Diplopie

Dvojité vidění

 

Diarrhoe

Průjem

 

Dyskinéze

Porucha souhry normálních pohybů, mimovolní pohyby.

 

nahoru

E

 

Edém

Otok - zvýšené ukládání vody ve tkáních nebo orgánech.

 

EEG

Elektroencefalografie - funkční vyšetření elektrické aktivity mozku. Elektroencefalogram je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou.

 

Encefalopatie

Všeobecné nespecifické označení pro funkční poruchu nebo onemocnění mozku.

 

Enuresis

Pomočování

 

Eosinofílie

Zmnožení bílých krvinek – eozinofilů (eozinofilních granulocytů).

 

Epilepsie

Neurologické onemocnění  - onemocnění mozku, které se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů.

 

Erythema exsudativum multiforme

Akutní puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic. Příčina není známa. Postiženy bývají hlavně děti a dospívající.

 

Exantém

Vyrážka

 

Exfoliativní dermatitida

Zánětlivé kožní onemocnění, které je charakterizováno zarudnutím a šupinatěním kůže.

 

nahoru

 

F

 

Fascikulace

Samovolné záškuby svalových vláken, které nezpůsobují celkový pohyb svalu, mohou být viditelné pod kůží.

 

Febrilní křeče/záchvaty

Jsou příležitostné, věkově vázané poruchy vědomí nebo křeče vyskytující se obvykle v počáteční fázi infekčního onemocnění při horečce. Febrilní řeč je vyjádřením schopnosti mozku zareagovat v určité vývojové fázi na infekci.

 

Fokální záchvat

viz Ložiskový záchvat

 

Fosfatáza, alkalická

Enzym – jeho zvýšená hodnota se objevuje v krvi např. při onemocnění jater nebo kostí.

 

Fotosenzibilita

Zvýšená citlivost kůže na světlo (nebezpečí spálení se při opalování). Označení také pro zvýšenou pohotovost ke křečím, vyvolaným provokací světlem.

 

 

G

 

Galaktorrhea

Sekrece mléčného sekretu z prsní žlázy u ženy, která není gravidní ani nekojí.

 

Generalizované záchvaty

viz Záchvat generalizovaný

 

Geneticky podmíněný

Dědičně podmíněný

 

Genuine Glossopharyngeus-Neuralgie

Záchvatovité silné bolesti, které vycházejí z oblasti jazyka, mandlí a šíří se většinou do oblasti ucha.

 

Glaukom

Onemocnění oka, při němž je v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku poškozen oční nerv (zelený zákal).

 

Glottisspasmus/spasmus hlasivek

Křeč hlasivek s dušením

 

Grand-mal

viz Záchvat Grand-mal

 

Gynekomastie

Zduření prsní žlázy u mužů, může být i jednostranné.

 

nahoru

 

H

 

Halucinace

Klamný vjem smyslů bez reálného podnětu v bdělém stavu. Halucinující člověk jej považuje za realitu.

 

Hematoencefalická bariéra

Bariéra, která odděluje krev a mozkovou tkáň a zabraňuje tak prostupu některých látek do CNS.

 

Hematurie

Přítomnost krve v moči

 

Hepatitida

Zánět jater. Může být infekční nebo neinfekční povahy, akutní či chronický.

 

Hyperpnoe/ Hyperventilace

Porucha dýchání. Přehnaně silné nádechy a výdechy. U určitých forem epilepsie mohou vyvolávat záchvaty a jsou proto někdy používány k diagnostickým účelům.

 

Hyperkinéza

Nadměrně silné bezděčné pohyby, zvýšená motorická aktivita.

 

Hyperplazie gingivy

Zvětšení dásní, způsobené zmnožením buněk.

 

Hypertermie

Nefyziologické zvýšení teploty organizmu, vyvolané poruchami termoregulace.

 

Hypokinéza

Opak hyperkinezy, snížená hybnost, organicky podmíněné omezení rozsahu pohybů.

Nedostatek volních i reflexních pohybů.

 

Hyponatrémie

Snížený obsah sodíku v krvi

 

Hypotermie

Pokles tělesné teploty pod 35°C

 

Hypotonie

Snížené svalové napětí

 

 

I

 

Idiopatický

Bez známé příčiny

 

Ikterus

Žloutenka – žluté zabarvení tkání, které je způsobeno nahromaděním bilirubinu (metabolit hemoglobinu – červeného krevního barviva).

 

Impulsivní Petit-mal

viz Záchvat, petit-mal

 

Insomnie

Nespavost

 

Interakce léčiv

Vzájemné působení mezi léčivy – současné podání ovlivní působení a účinky alespoň jednoho z nich.

 

Intoxikace

Otrava

 

 

J

 

Jacksonovské záchvaty

Druh epileptických záchvatů se záškuby, které se z malé části těla postupně po těle šíří.

 

Jednoduché fokální záchvaty

viz Záchvat jednoduchý ložiskový

nahoru

 

K

 

Klonický

Provázený záškuby svalstva. Klonické křeče při epilepsii – prudké záškuby svalstva celého těla.

 

Kognitivní

Poznávací, týkající se vnímání a myšlení.

 

Kognitivní funkce

Myšlení, paměť, orientace, jazykové dovednosti, úsudek, vizuálně-prostorové schopnosti, koncentrace, schopnost plánovat. Tyto funkce jsou trvale postiženy u demence.

 

Kóma

Stav hlubokého bezvědomí.

 

Komplexní fokální záchvaty

viz Záchvaty komplexní ložiskové.

 

Kontraindikace

Stav pacienta nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, vyšetření nebo užívání některých léků.

 

Křečový potenciál

Určitá změna EEG, která ukazuje na zvýšenou připravenost ke křečím.

 

 

L

 

Letargie

Chorobná spavost, netečnost, otupělost, lhostejnost.

 

Leukocytóza

Zvýšený počet bílých krvinek.

 

Leukopenie

Snížený počet bílých krvinek.

 

Lupus erythematodes

Onemocnění imunitního systému, při němž tělo napadá své vlastní tkáně a orgány.

 

Lyellův syndrom

Toxická epidermální nekrolýza. Většinou vzniká jako reakce na některé látky, jedná se o život ohrožující polékovou alergickou reakci. Závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše, obvykle s následnou infekcí, vředovatěním a celkovými příznaky.

 

 

M

 

Mánie

Duševní stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností a zvýšenou aktivitou.

 

Megaloblastická anémie

Chudokrevnost – porucha krvetvorby se sníženým počtem červených krvinek, která vzniká díky nedostatku kyseliny listové.

 

MRI

Magnetická rezonance (z angl. Magnetic resonance imaging)

Vyšetřovací metoda, která umožňuje velmi detailně obrazit různé orgány v lidském těle včetně mozku.

 

Myalgie

Bolest svalů – viz též Artralgie

 

Myasthenia gravis

Onemocnění, jehož příčinou je porucha přenosu vzruchu mezi nervem a svalem. Projevuje se svalovou ochablostí a abnormální svalovou únavou

 

nahoru

 

N

 

Natrii valproas

Sodná sůl kyseliny valproové

 

Nauzea

Nevolnost s nutkáním ke zvracení

 

Neuralgie trigeminu

Dlouhodobá porucha nervového systému, způsobující náhlé záchvaty bolesti v obličeji.

 

Neuropatie

Obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervů. Projevuje se poruchami jejich funkce – poruchy citlivosti, hybnosti, reflexů.

 

Nystagmus

Oční vada, která způsobuje rychlé a trhavé pohyby očí.

 

 

O

 

Obstipace

Zácpa, zpožděné vyprazdňování střeva.

 

Obstrukce dýchacích cest

Zúžení dýchacích cest.

 

Oligurie

Snížené vylučování moči.

 

Osteomalacie

Onemocnění kostí způsobené nedostatkem vitamínu D.

 

Osteoporóza

Řídnutí kostí. Dochází k úbytku kostní tkáně, kost je náchylnější ke zlomeninám.

 

 

P

  

Parciální záchvat

viz záchvat ložiskový

 

Parestezie

Porušená citlivost – projevuje se jako brnění, mravenčení apod.

 

Paréza

Částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna

 

Petit-mal

Viz. Záchvat Petit-mal

 

Polyfibromatóza

Zmnožení pojivové tkáně

 

Polyneuropatie

Nervové onemocnění, často s poruchou citlivosti nebo s bolestí.

 

Porucha akomodace

Porucha vidění (mlhavé nebo neostré vidění).

 

Porucha artikulace

Porucha řeči – obtíže při vyslovení slov.

 

Premedikace

Uklidňující tablety nebo injekce před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem.

 

Prognóza

Předpověď průběhu a zakončení nemoci.

 

Proteinurie

Zvýšené vylučování bílkovin močí.

 

Provokace  záchvatu

Záměrné vyvolání záchvatu, např. blikajícím světlem nebo zesílenými nádechy a výdechy (tzv. hyperventilace).

 

Psychomotorický záchvat

viz záchvat komplexní ložiskový

nahoru

 

 

Q

 

Quinkeho edém

Akutní ohraničený otok nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka, vznikající během minut, trvající až několik dní.

 

 

R

 

Rolandická epilepsie

Věkově vázaná benigní epilepsie u dětí vyskytující se převážně v noci, je charakterizována fokálními záchvaty.

 

 

S

 

Syndrom spánková apnoe

Onemocnění patří mezi poruchy spánku – je charakterizováno poruchou dýchání, projevující se zástavou dechu.

 

Sedace

Uklidnění, utišení většinou pomocí léků.

 

Singultus

Škytavka

 

Status epilepticus

Dlouhodobé epileptické křeče trvající déle než 30 min. nebo série záchvatů, mezi nimiž pacient nenabývá vědomí.

 

Stevens-Johnsonův syndrom

Závažné kožní onemocnění s výskytem puchýřů.

 

Svalový tonus

Napětí svalu, může být snížené (spánek) nebo zvýšené (křeč).

 

Symptom

Příznak, vnější projev, průvodní jev. Slouží např. k rozpoznání určitého onemocnění.

 

 

T

 

Tachypnoe

Zrychlené dýchání, zvýšená dechová frekvence.

 

Tetanus

Nebezpečné infekční onemocnění – projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů.

 

Tic douloureux

viz neuralgie trigeminu.

 

Tinitus

Šelest, hučení v uších.

 

Trombocytopénie

Snížený počet krevních destiček.

 

nahoru

 

U

 

Urtikárie

Kopřivka, druh kožního onemocnění.

 

 

V

 

Vaskulitis

Zánětlivé onemocnění cév.

 

 

W

 

 

X

 

Xantom/Xanthelazma

Drobné čočkovité žlutavé skvrny v kůži, nejčastěji v oblasti očních víček.

 

 

Z

 

Záchvat, BNS

Blitz-Nick-Salaam záchvaty (dnešní označení Westův syndrom), krátké, bleskové po sobě jdoucí záškuby těla, rychlé kývání hlavy a relativně pomalé pohyby paží vpřed a nahoru, které připomínají orientální pozdrav. Vyskytují se u kojenců.

 

Záchvat, generalizovaný

a) Primárně generalizované: záchvaty jsou výsledkem poškození obou mozkových hemisfér, tzn. nic neukazuje na konkrétní poškozenou oblast části mozku (viz také Grand-mal).

 

b) Sekundárně generalizované: předchází-li Grand-malu aura nebo fokální záchvat, tak se hovoří o sekundárně generalizovaném záchvatu nebo o fokálním začínajícím velkém záchvatu.

 

Záchvat, grand-mal

Velká bolest/nemoc (z francouzštiny). Velký epileptický záchvat se ztrátou vědomí, s pádem, s prudkými záškuby končetin.

 

Záchvat, jednoduchý ložiskový (fokální)

Záchvat vycházející z konkrétního místa v mozku (=fokus), např. svalové záškuby v oblasti paží, vědomí zůstává zachováno.

 

Záchvat, juvenilní myoklonická epilepsie (impulsivní petit-mal)

Určitá forma petit-malu. Rychlé záškuby horních končetin. V důsledku rozhazování rukou vypadávají předměty z rukou. Často bývá považován za podrážděnost.

 

Záchvat, komplexní parciální (fokální)

Ložiskové záchvaty s omezeným vědomím a určitým specifickým chováním = psychomotorické záchvaty. Jedná se o tzv. automatismy – opakované mlaskání, žvýkání, polykání na prázdno apod.

 

Záchvat, ložiskový (fokální)

Záchvat vycházející z konkrétního místa v mozku (=fokus), forma projevu odpovídá funkční oblasti mozku, která je postižena epileptickým výbojem.

 

Záchvat, myoklonicko-astatický

Záškuby rukou a v obličeji. Při současném podlomení kolen může dojít ke ztrátě stability a v souvislosti s krátkou ztrátou vědomí k pádu.

 

Záchvat, petit-mal

Malý epileptický záchvat (z francouzštiny). Vyskytují se různé formy.

nahoru