Jaký je průběh bipolární poruchy?

Období mánie a deprese se objevují obvykle v průběhu celého života. Mezi těmito obdobími je většina postižených bez příznaků. Jen u malé části nemocných jsou přítomny chronické příznaky bez ohledu na léčbu.


U klasické formy choroby se objevují návratná období mánie a deprese, proto se onemocnění nazývá bipolární poruchou. U některých osob se neobjevuje mánie, ale jen hypománie, která se střídá s depresí.


Pokud je bipolární porucha správně léčena, mohou postížení prožívat produktivní život. Bez léčby je onemocnění obvykle náchylné ke zhoršování.