Jaké jsou příznaky bipolární poruchy?

Bipolární porucha se projevuje výrazným kolísáním nálady - od neobvykle "dobré" nebo podrážděné až po smutek a beznaděj. Takové výkyvy se mohou cyklicky opakovat. Období nadměrně "dobré" nálady se nazývá epizodou mánie, nadměrně smutné nálady epizodou deprese.
Příznaky mánie:

 • Neobvykle dobrá, povznesená nálada
 • Zvýšená energie, aktivita, neklid
 • Výrazná dráždivost
 • Myšlení a řeč je velmi rychlé, s přeskakováním myšlenek od jedné ke druhé
 • poruchy soustředění
 • Nízká potřeba spánku
 • Nerealistické představy o vlastních schopnostech
 • Poruchy úsudku
 • Nadměrné utrácení
 • Zvýšená sexuální potřeba
 • Užívání drog, alkoholu
 • Provokativní až agresívní chování
 • Popírání jakékoli poruchy
 • O manické epizodě mluvíme, pokud se nepřiměřeně dobrá nálada sdružuje nejméně se 3 dalšími příznaky po dobu nejméně jednoho týdne.

Příznaky deprese:

 • Přetrvávající nezvykle smutná nebo úzkostná nálada či pocit prázdnoty
 • Pocity beznaděje a pesimismus
 • Pocity viny, neschopnosti a bezmoci
 • Ztráta zájmu o předtím oblíbené aktivity (včetně sexu)
 • Snížená energie, pocit únavy a zpomalení
 • Poruchy soustředění, paměti, rozhodování
 • Neklid a podrážděnost
 • Nadměrná spavost nebo naopak nespavost
 • Změny chuti k jídlu, hubnutí nebo naopak přibývání na váze
 • Chronické bolesti nebo přetrvávající tělesné příznaky, které však nejsou způsobeny tělesným onemocněním nebo poraněním
 • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu, sebevražedné pokusy

O depresívní epizodě mluvíme, je-li přítomno 5 nebo více z uvedených příznaků po většinu dne po dobu nejméně 2 týdnů.


Mírná nebo střední úroveň mánie se nazývá hypománie. Hypománie bývá pacientovi příjemná a u některých může znamenat i zvýšení produktivity a užitečnosti. Je nebezpečí, že neléčená hypománie přejde do mánie nebo deprese.
Někdy se mohou při těžké epizodě mánie nebo deprese rozvinout i další psychické příznaky jako např. halucinace (nerealistické sluchové, zrakové či jiné vjemy) a bludy (nereálná přesvědčení, na kterých pacient trvá). Bludy velmi často souvisejí s poruchami nálady - například blud o vlastní grandiozitě ("jsem král vesmíru") může provázet epizodu mánie.

U některých osob se mohou příznaky mánie a deprese objevovat v jednom období společně, potom mluvíme o smíšeném bipolárním stavu. Obvykle se jedná o podrážděnost, špatný spánek, výrazné změny v chutí k jídlu, myšlenky na smrt či sebevražedné tendence.

 

Sebevražedné tendence
U některých nemocných se objevují sebevražedné tendence. Kdokoli se zabývá myšlenkou na sebevraždu, měl by být vyšetřen lékařem - psychiatrem. Riziko sebevraždy je vyšší na začátku onemocnění a také proto by měli být nemocní včas léčeni.