Jaké jsou léčebné možnosti u bipolární poruchy?

U většiny pacientů, včetně těch s těžkou formou onemocnění, je možné dosáhnout stabilizace stavu. Protože bipolární porucha je chronické, návratné onemocnění, je nutná dlouhodobá preventivní léčba.

V léčebné strategii se obvykle kombinují farmaka a psychosociální léčba.

U většiny nemocných jsou lepší výsledky při trvalém podáváním léků než při jejich nasazování a vysazování. Avšak i při pravidelném užívání léků jsou možné výkyvy nálady, které nemocný musí hlásit svému lékaři. 

 

Léčba bipolární poruchy patří do rukou lékaře - psychiatra.

 

Medikamentosní léčba:

Tzv. stabilizátory nálady jsou léky, které se podávají pro omezní výkyvů nálady u bipolární poruchy. Existuje jich řada typů. Obecně platí, že nemocný má užívat léky preventivně a dlouhodobě.

Vedle stabilizátorů nálady je možné k ovlivnění příznaků onemocnění použít další léčiva, která lékař- psychiatr přidává dle aktuálního stavu.

Nejstarším stabilizátorem nálady je lithium. Je velmi účinné v léčbě mánie a v prevenci manických a depresívních epizod.

Zejména v léčbě komplikovaných pacientů jsou účinná některá antiepileptika - zejména valproát a karbamazepin. Antiepileptika se mohou kombinovat s lithiem.

Předepisující lékař sleduje pacienta také s ohledem na možné nežádoucí účinky - např. syndrom polycystických ovarií, který se může vyskytnout u dívek a žen užívajících valproát.

Vedle stabilizátorů nálady může psychiatr přidat další léky, například k léčbě epizod mánie nebo deprese. Jedná se léčiva ze skupiny antipsychotik, hypnotik aj.

 

Psychosociální léčba:

Současně s medikamentosní léčbou je vhodná také léčba psychosociální - jako například různé formy psychoterapie (rozhovor s nemocným), vzdělávání, psychické vedení nemocných.

Je doloženo, že psychoterapie přispívá ke zvýšení stability nálady a snížení počtu hospitalizací Způsob a frekvenci sezení je třeba upravit dle potřeb a zvláštností každého pacienta.

Obvykle se užívá tzv. kognitivní behaviorální léčba, psychoedukace, rodinná terapie:

Kognitivní behaviorální léčba pomáhá lidem postiženýám bipolární poruchou naučit se změnit nevhodné myšlenkové postupy a modely chování.

Psychoedukace dává pacientům s bipolární poruchou informace o podstatě nemoci a její léčbě, jak včas rozpoznat příznaky návratu onemocnění atd. Psychoedukace je také vhodná pro členy rodiny.

Rodinná terapie je zaměřená na snížení napětí v rodině. Toto napětí může zhoršovat nebo přímo vyvolávat příznaky bipolární poruchy u nemocného.

Další způsoby léčby:

V případě, že farmakoterapie, psychosociální léčba a jejich kombinace není dostatečně účinná, může se zvažovat elektrokonvulzívní terapie. Elektrokonvulzívní terapie je velmi účinná v léčbě těžkých depresí i mánií. Na druhé straně, v minulosti byly pozorovány nežádoucí účinky - poruchy paměti. I když jsou u současných postupů elektrokonvulzívní terapie tyto nežádoucí účinky potlačeny, je vždy nutné zvažovat přínosy a rizika takové léčby a konzultovat je s nemocným a rodinou.